poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Praca magisterska- problem :(

Jak wiecie od marca piszę pracę magisterską (Administracyjno prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii). W marcu napisałam połowę, teraz zabrałam sie za drugą część. Popisałam trochę i stanęłam w miejscu,bo nie wiem o czym mam pisać dalej. Brakuje mi niespełna 30 stron do końca. Niby nic,ale to jest sporo.
Przedstawię Wam mój spis treści,może cos mi podpowiecie...

Wprowadzenie
Rozdział I NARKOMANIA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
1. Historia narkomanii w Polsce i na świecie
2. Pojęcie narkomanii
3. Charakterystyka wybranych środków narkotycznych
4. Uwarunkowania powstawania uzależnień


Rozdział II PODSTAWY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1.Charakterystyka Konwencji Narodów Zjednoczonych
2. Teoria i praktyka konwencji kontroli narkotyków ONZ
3.Wpływ konwencji kontroli naroktyków ONZ
4.Uregulowania polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ich ocena
5.Polityka wobec naroktyków
6.Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z roku 1997
7. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2000 roku

Rozdział III INIEKCYJNE ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW I PROHIBICJA
1.Prawo wobec narkotyków i narkomanii
2.Powstanie i rozwój polityki prohibicji
3.Skutki polityki prohibicji dla zdrowia, społeczeństwa i gospodarki
4. Przeciwdziałania narkomanii a swobody obywatelskie
5. Kontrola osobista a posiadanie narkotyków

Rozdział IV PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ PRAWA OSÓB UZALEŻNIONYCH
1. Walka z narkomanią a Prawa Człowieka
2. Definicja praw człowieka
3.Prawa ustawowe osób uzaleznionych
5.Odpowiedzi międzynarodowe

Rozdział V PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1.Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
2.Leczenie uzaleznień
3. Anonimowi Narkomani
4.Grupy AN w PL
5. Badania dotyczace zjawiska narkomanii
6. Rozpowszechnianie badan dotyczacych zjawiska narkomanii
7. Broblemy i ograniczenia
8. Perspektywa na przyszłosć

Zakończenie
Wykaz innych źródeł